Body music jako neverbální nástroj učitele I

Datum konání: 
Čtvrtek, 10. Duben 2014
Místo konání: 
Brno
plakát

Technika hry na tělo (body percussion/body music) je v západní Evropě a Americe již rozšířenou metodou práce se skupinou ve školním, pracovním či jiném kolektivu. Náš seminář se zaměřuje na způsoby jejího využití v běžné školní výuce, kdy chceme děti zvednout ze židliček, využít skupinovou dynamiku, zlepšit postřeh a komunikaci, zkrátka zpestřit výuku.

Účastníci se seznámí s technikami Body music po teoretické i praktické stránce, vyzkouší si jednoduché kombinace a sestavy zvuků, které v rámci součinnosti párových končetin efektivně zaměstnávají obě poloviny mozku, vyžadují plné soustředění i krátkodobou paměť, podporují vědomí skupiny a v neposlední řadě uvolňují přebytek energie či naopak aktivují utlumené jedince. Hra na tělo tímto významně podporuje rozvoj oblastí, které jsou centrem péče pedagogů primárního vzdělávání. 

Kurz obsahuje základní techniky hry na tělo, které jsou nezbytné pro navazující rozvoj improvizace. Zaměříme se na rozvoj smyslu pro rytmus, postřeh, zlepšení motorických vlastností a komunikaci dětí mezi sebou.

www.kurzyboa.cz